Tænker du over klimaet, når du drikker?

Oprettet d.

Tænker du over klimaet, når du drikker?

 

I en tid med klimaforandringer på dagsordenen har man også indenfor vinbranchen sat kraftigt fokus på, hvordan man kan producere og distribuere vine på en klimavenlig måde. Nogle af de største syndere inden for drikkevarer-produktionen er vandforbrug, distribution og brug af emballager og alt for tunge glasflasker, som både skader miljøet
og kræver alt for meget energi. 

Samtidig sker der en stigende bevidsthed hos forbrugerne, hvor klimaforandringerne kommer til at påvirke manges vinvalg og måden at drikke vin på. Mange vil foretrække at drikke vine, hvor producenter og importører tager klima-spørgsmål alvorligt og de producenter, der gør en forskel på det klima-mæssige område, forventes at få stor succes - med miljøet som den største vinder.

Her er et par fakta, som du måske ikke kender til, men som man i vinbranchen har arbejdet med at finde alternative løsninger på:

 

VIDSTE DU DET?

1. DE STØRSTE SYNDERE INDEN FOR VINPRODUKTION:
 

Vandforbrug til dyrkning, produktion og rengøring
Distribution af vin via bl.a. vejtransporter
Brug af gødning og kunstige bekæmpelsesmidler
For tunge emballager/glasflasker


2. VÆGTEN AF GLASFLASKER


Der er meget at spare på klima-kontoen, hvis man laver lettere vinflasker.
Udskifter man 600 grams flasker med 420 grams flasker,
mindskes produktets kuldioxidudslip med næsten 20 ton per år ved en
volume på 100.000 flasker!


3. VANDFORBRUG


Dyrkning af vindruer og produktion af vin (og andre drikkevarer)
kræver store mængder vand.

Mange vinproducenter arbejder derfor med recirkulering
af vandet med stor succes.


4. VEJTRANSPORTER


Hvis en vinkasse fragtes med lastbil fra vinproducenten
i f.eks. Frankrig til Danmark udledes 14 gange så mange
kg kuldioxid, som hvis samme vinkasse blev fragtet med tog!


5. VALG AF ENERGIKILDER


Der er stor forskel på, hvilke energikilder man vælger i vinproduktionen.

En kilowatttime udvundet fra kul koster 900 kg kuldioxid!
En kilowatttime fra en "alternativ" energikilde koster kun 6 kg kuldioxid.

 

Se et udvalg af vinproducenter, som dyrker deres druer naturligt og fremstiller vine med
omtanke for klima og miljøet her